Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami mieszkaniowymi w biurach sprzedaży Apro Investment w Toruniu i Bydgoszczy.

Apro Investment Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041205, NIP: 554-02-39-546, kapitał zakładowy 6.700.000,00 złotych.

Siedziba:
Biuro w Bydgoszczy:

Apro Investment Sp. z o.o.
ul. Lubicka 53,
87-100 Toruń

 tel.  56 / 657 66 55
 tel.  56 / 657 66 56
 fax. 56 / 657 66 57

mieszkania@apro.com.pl
www.apro.com.pl

Apro Investment Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 13,
85-009 Bydgoszcz

tel.  52 / 322 86 20
fax. 52 / 322 80 72

biuro@apro.com.pl
www.apro.com.pl